Stendalparken

Stendalparken

Tilgængelighed
I denne sag, som er støttet af Landsbyggefonden, har den tidligere “Korskærparken afd. 11” fået foretaget en større og gennemgribende renovering og ombygning.
De oprindelige 111 lejligheder er blevet henholdsvis renoveret og ombygget. Der er således ikke kun tale om en opdatering af teknisk karakter, men også en funktionsmæssig opdatering, da en del af de nye lejligheder består af to oprindelige lejligheder, som lagt sammen. Disse lejligheder er indrettet med henblik på tilgængelighed for folk med nedsat bevægelsesevne. Blokke med disse lejlighedstyper er ligeledes blevet forsynet med elevator, som kan betjene kørestolsbrugere og dårligt gående.
For at få tilført et nyt “image” er afdelingens navn ligeledes ændret til Stendalparken.

Projekt information:

Renovering og ombygning af oprindelig 111 lejligheder til 93 lejligheder.

Bygherre: Boli.nu (Socialt Boligbyggeri).

Årstal: 2007 – 2008.

Byggesum: 75 mio. kr.

Bruttoetageareal: 6800 m².


Gå til toppen