Skansevejens Skole | Indskolingen

Skansevejens Skole | Indskolingen

Indskolingen
I området hvor 0. årgang har sine basislokaler er SFO’s fællesrum placeret og giver dermed børnene stor udfoldelsesmuligheder. Skolens oprindelige lange gange er åbnet op ud for hver årgangs fællesrum. I indskolingsfløjen er det nye musiklokale placeret som en tilbygning, men med sammenhæng med SFO fællesrum. Når den store mobile væg skubbes til siden bliver det et stort og anvendeligt lokale. Musiklokalet skiller sig ud med den asymetriske form og stålpladebeklædning. Skolen har fået nyt Natur & Teknik lokale, hvor der med de mobile borde er plads til udfoldelse men også fordybelse.

Projekt information:

Opførelse af basislokaler, fællesrum, musiklokale og Natur & Teknik lokale mv.

Bygherre: Fredericia Kommune.

Årstal: 2007.

Byggesum: 13 mio. kr.

Bruttoetageareal: Ikke oplyst.


Gå til toppen