Skansevejens Skole | Autismefløj

Skansevejens Skole | Autismefløj Skansevejens Skole | Autismefløj Skansevejens Skole | Autismefløj

Skolefløj til autistiske børn
I arbejdet med autistiske børn har vi haft særlig fokus på tryghed, nærhed og fleksibilitet.
For at give børnene muligheder for at trække sig tilbage og søge ro og nærhed, har vi i denne fløj lagt særlig stor vægt på små hyggelige siddenicher i børnenes skala. I undervisningssammenhænge har vi indrettet et fællesrum, der sammenbinder en række mindre undervisningslokaler, hvilket giver mulighed for en større fleksibilitet og variation i undervisningen.
Karakteristisk for skolens eksisterende byggeri er de lange, lukkede gange, samt en monoton rum struktur som vi ønsker at bryde gennem variation i rumhøjder, opholdsnicher og den direkte adgang til grønne gårdrum.

Projekt information:

Opførelse af pædagogisk læringscenter, musikrum, fællesrum, gårdrum, mv.

Bygherre: Fredericia Kommune.

Årstal: 2004 – 2008.

Byggesum: 15 mio. kr.

Bruttoetageareal: Ikke oplyst.


Gå til toppen