SKANSEVEJENS BØRNEHAVE

SKANSEVEJENS BØRNEHAVE SKANSEVEJENS BØRNEHAVE SKANSEVEJENS BØRNEHAVE

OM- TILBYGNING TIL PRIVAT DAGSINSTITUTION
Om- og tilbygningen af den eksisterende dagsinstitution, består dels af en udvidelse mod vest til personalefaciliteterne, dels en udvidelse mod øst til et nyt vuggestueafsnit samt en mellemgang, og mindre ombygning af det eksisterende børnehaveafsnit.

Tilbygningerne tilpasser sig den nuværende bygning og dens arkitektoniske udtryk, med gule teglfacader i gavlene, og med åbne lette facadepartier. Dog tilføres et moderne arkitektonisk udtryk i form af en rytmisk opdeling af facaden til vuggestueafsnittet, med forskellig farvede partier, der rummer små nicher med varierede vinduesstørrelser, og med store glasdørpartier i mellem disse. Mellemgang og krybberummet udføres som en letbygning med fladt tag.

YDELSE:
Arkitektrådgivning.

BYGHERRE:
CC Group Danmark ApS.

TOTALRÅDGIVER:
Arkitekt Thomas Thomsen DanskeArk ApS.

OPFØRT:
Forventes opført 2022.

AREAL:
ca. 150 m².

BYGGESUM:
Ikke oplyst.


Gå til toppen