RAFFINADERIET – LABORATORIE BYGNING

RAFFINADERIET – LABORATORIE BYGNING RAFFINADERIET – LABORATORIE BYGNING

NY LABORATORIE BYGNING
I løbet af 2008 og 2009 opførtes den nye laboratorie bygning ved siden af den nye kontor- og velfærdsbygning. Den nye laboratorie bygning forsætter stilmæssigt samme ”rå” udseende, som den nye kontor- og velfærdsbygning. Dette kommer til udtryk gennem kontrasten mellem glassets lethed og den ubehandlede betons masse.

Det nye laboratorium afløser det eksist. laboratorium som oprindelig er fra 1966. Flytningen af laboratoriet er et led i en langsigtet plan, som har til formål at skabe større afstand mellem raffinaderiets bygninger og processen. Selvom der gennem årene er sket forbedringer af det eksist. laboratorium, vil det betyde væsentlige forbedringer af arbejdsforholdene for laboranterne når den nye laboratorie bygning tages i brug.

Bygningen rummer depot, kontor, teknik og diverse analyse og laboratorie rum.

YDELSE:
Arkitektrådgivning og tilsyn.

BYGHERRE:
Dansk Shell A/S.

TOTALRÅDGIVER:
Rambøll Danmark A/S.
TT-Arkitekter er underrådgiver til Rambøll Danmark A/S.

OPFØRT:
2007-2009.

AREAL:
ca. 525 m².

BYGGESUM:
ca. 6 mio. kr. ekskl. moms.


Gå til toppen