RAFFINADERIET – KONTROLRUMSBYGNING

RAFFINADERIET – KONTROLRUMSBYGNING RAFFINADERIET – KONTROLRUMSBYGNING RAFFINADERIET – KONTROLRUMSBYGNING RAFFINADERIET – KONTROLRUMSBYGNING RAFFINADERIET – KONTROLRUMSBYGNING

NY KONTROLRUMSBYGNING
Projektet blev realiseret i perioden 2013 – 2015, som en “flytning” af eksist. kontrolrumsfaciliteter.

Flytningen af kontrolrumsbygningen er et led i en langsigtet plan, som har til formål at skabe større sikkerhed og afstand mellem raffinaderiets proces og de bygninger hvorfra processen styres og medarbejderne opholder sig i. Endvidere er hensigten at skabe tidssvarende arbejdsforhold for raffinaderiets medarbejdere, og fremtidssikre kontrolrumsbygningen så der er mulighed for udvidelse og løbende tilpasning af proces og overvågning samt tilhørende arbejdsfunktioner.

Kontrolrumsbygningen er opført vest for de nyligt opførte kontor- og velfærdsbygning samt laboratorie bygning.
Bygningen er opført i 2 etager i materialer og arkitektur som matcher de 2 andre bygninger. Området opfattes derfor som en harmonisk helhed.
Materialevalget afspejler det rustikke og industrielle med en minimal vedligeholdelse. Bygningens indretning, rumdisponering og funktion er nøje afstemt og afspejler brugernes ønsker.

Bygningen er designet og konstrueret eksplosionssikker.

YDELSE:
Arkitektrådgivning og tilsyn.

BYGHERRE:
Dansk Shell A/S.

TOTALRÅDGIVER:
Rambøll Danmark A/S.
TT-Arkitekter er underrådgiver til Rambøll Danmark A/S.

OPFØRT:
2013-2015.

AREAL:
Ikke oplyst.

BYGGESUM:
Ikke oplyst.


Gå til toppen