ØSTERBO

ØSTERBO ØSTERBO ØSTERBO

RENOVERING AF 3 BLOKKE I AFD. 502, FREDERICIA
Projektet omfatter både ind- og udvendig renovering af de 3 boligblokke, opført i 1950´erne.

Der er både foretaget lejlighedssammenlægninger, etableret nye lejligheder i tagetagerne, etablering af elevator i de to blokke, for at øge tilgængeligheden.

Der er foretaget udskiftning af tag og vinduer, etableret nye køkkener og badeværelser, samt monteret nye altaner i alle boliger.

Før renoveringsprojektet, var der i alt 67 boligenheder i de tre blokke – hvoraf de 29 var kollegieværelser.

Efter renoveringen er der 46 lejemål – de 29 værelser er i projektet blevet omdannet til 8 større lejligheder, og efter renoveringen er der i alt 32 lejligheder med øget tilgængelighed.

Samtidig med renoveringsprojektet er udearealerne også blevet omdannet og forskønnet.

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning samt tilsyn.

BYGHERRE:
Boligkontoret Fredericia, afd. 502 Østerbo, Fredericia.

TOTALRÅDGIVER:
Rambøll Danmark A/S.
TT-Arkitekter er underrådgiver til Rambøll Danmark A/S.

UNDERRÅDGIVER:
Creo Arkitekter A/S og PLET Arkitektur er underrådgiver til TT-Arkitekter.

OPFØRT:
2018-2021.

AREAL:
ca. 3.822 m²

BYGGESUM:
51 mio. kr. ekskl. moms.


Gå til toppen