Medborgerhus Korskær | Renovering og ombygning

Medborgerhus Korskær | Renovering og ombygning Medborgerhus Korskær | Renovering og ombygning Medborgerhus Korskær | Renovering og ombygning Medborgerhus Korskær | Renovering og ombygning Medborgerhus Korskær | Renovering og ombygning

OMBYGNING / RENOVERING
Bygningen er oprindelig opført i 1972 som aktivitetshus for ældreboligerne Stendalen og mødested for områdets øvrige beboere.

Bygningen har ved nærværende projekt gennemgået en komplet ombygning / totalrenovering, hvor der stort set kun er bevaret betonsøjler, etagedæk og bagmure i et vist omfang.

Følgende udsagn passer på det nye Medborgerhus:

”Et åbent, venligt og imødekommende hus, som alle har lyst til at bruge”

”Caféen er det centrale mødested – her mødes brugerne på tværs af alder, køn og interesse”.

Projekt information:

Projektet udføres i hovedentreprise.

Ydelse:
Fysisk helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
CREO ARKITEKTER A/S er underrådgiver til Thomas Thomsen.

Bygherre:
Boligkontoret Fredericia, afd. 514 Medborgerhuset.

Årstal:
2011 – 2012.

Byggesum:
26 mio. kr.

Bruttoetageareal:
1.531 m².


Gå til toppen