Hotel Fredericia | Udvidelse

Hotel Fredericia | Udvidelse Hotel Fredericia | Udvidelse

Udvidelse af værelsesfaciliteter
Projektet omfatter en udvidelse af værelseskapaciteten med en ny fløj i 4 etager indeholdende 41 værelser, gang- og service- og adgangsarealer.
I mellembygningen indrettes 2 mødelokaler og fællesophold. Herudover anlægges der p-pladser og haveanlæg i tilknytning til tilbygningen.
Bygning opføres med bagmur og primære skillevægge i betonelementer og etagedæk i betondækelementer. Der opmures skalmur i teglsten brudt af gennemgående lodrette facadepartier/-vinduer.

Projekt information:

Ny værelsesfløj med dertilhørende faciliteter.

Bygherre: Hotel Fredericia A/S.

Årstal: 2014 – 2016 IGANGVÆRENDE.

Byggesum: ikke oplyst.

Bruttoetageareal: 1942 m².


Gå til toppen