Fredericia Realskole

Fredericia Realskole Fredericia Realskole

Ny udskolingsbygning
Ny udskolingsbygning for Fredericia Realskole, som skal danne ramme for elever fra 8 til og med 10 klassetrin med 2 spor.
Tilbygningen som er beliggende på hjørnet af Købmagergade og Sjællandsgade er udført som et ”infill-byggeri” i et moderne akitektonisk formsprog med respekt for den eksisterende bygningsmasse.
Bygningen byder på gode rumlige og fleksible lokaler ligesom tagetagen er forberedt til udnyttelse ved en evt. fremtidig udvidelse.
Bygningen er opført i blankt murværk af facadesten med en hovedvægt af rød/brune sten, kombineret med felter af lyse brunlige og mørkere brunlige sten.
Tagkonstruktionen fremstår med matsorte engoberede flade falstagsten.

Projekt information:

Opførelse af ny udskolingsbygning udført som Infill-byggeri.

Bygherre: Fredericia Realskole.

Årstal: 2011 – 2012.

Byggesum: 8 mio. kr.

Bruttoetageareal: 750 m².


Gå til toppen